Najviac informácií o Kútoch!|sobota, máj 30, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 15. marca

Rozhlas 15. marca 

Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Kúty, pozýva svojich členov na členskú schôdzu
konanú dňa 15.3. o 17.30 v zasadačke.

Program:
Otvorenie a schválenie programu schôdzy
Voľba predsedu FKTJ Kúty a Voľba štatutárnych zástupcov FK TJ Kúty
Diskusia
Uznesenie a záver


Prezidentské voľby – 1.kolo
Oznamujeme občanom, že dňa 16.03.2019 sa uskutočnia voľby prezidenta Slovenskej republiky – prvé kolo. Voľby sa konajú jeden deň – v sobotu, v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
V našej obci boli vytvorené dva volebné okrsky a volebnou miestnosťou pre obidva volebné okrsky je spoločenská sála kultúrneho domu na Nám. Radlinského 981 v Kútoch.
V prípade, že zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže volič prísť osobne do volebnej miestnosti, môže požiadať o uskutočnenie hlasovania prostredníctvom prenosnej volebnej urny. Požiadavku na hlasovanie prostredníctvom prenosnej urny môžete nahlásiť osobne na obecnom úrade,
elektronicky na adrese: obec@kuty.sk alebo telefonicky na tel. č. 034 699 9613 alebo 034 699 9611.


Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam,
že v dňoch  14. – 22.3.2018  
bude vykonávať  preplach vodovodnej siete v čase od 7,30 – 15,00 hod. Upozorňujeme, že z  tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i  k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody.


PEDIŠTÚDIO – PEDIKÚRA
V pondelok 18. marca
bude otvorená  prevádzka PEDIŠTÚDIO – PEDIKÚRA na Štefánikovej ulici 1062.
Objednávky na tel. č. 0910 926 334