Najviac informácií o Kútoch!|utorok, máj 21, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 13. marca

Rozhlas 13. marca 

FKTJ Kúty
Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Kúty, pozýva svojich členov na členskú schôdzu konanú
dňa 15.3. o 17.30 v zasadačke.

Program:
Otvorenie a schválenie programu schôdze
Voľba predsedu FKTJ Kúty a Voľba štatutárnych zástupcov FK TJ Kúty
Diskusia
Uznesenie a záver


Oznam- zvýšenie nebezpečenstva vzniku požiaru
S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiaru a jeho rozšírenie. Pri ,,jarnom upratovaní“ si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a zakladá oheň v priestoroch a
na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur, alebo do 100 eur v blokovom konaní.
Preto je v tomto období veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť preventívnym opatreniam hlavne v lesných porastoch ihličnatých v záhorskej oblasti, lebo lesná oblasť  Borská nížina patrí podľa stupňa ohrozenia požiarom
do kategórie lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom.


Prezidentské voľby – 1. kolo
Oznamujeme občanom, že dňa 16.03.2019 sa uskutočnia voľby prezidenta Slovenskej republiky – prvé kolo.
Voľby sa konajú jeden deň – v sobotu, v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
V našej obci boli vytvorené dva volebné okrsky a volebnou miestnosťou pre obidva volebné okrsky je
spoločenská sála kultúrneho domu na Nám. Radlinského 981 v Kútoch.

V prípade, že zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže volič prísť osobne do volebnej miestnosti, môže požiadať o uskutočnenie hlasovania prostredníctvom prenosnej volebnej urny. Požiadavku na hlasovanie prostredníctvom prenosnej urny môžete nahlásiť osobne na obecnom úrade,
elektronicky na adrese: obec@kuty.sk alebo telefonicky na tel. č. 034 699 9613 alebo 034 699 9611.


Hydinárska farma Pašienka
Hydinárska farma Pašienka príde v piatok ( 15.03.2019.) o 9:00 hod. predávať za akciovú cenu:
-čerstvo chladené domáce vykŕmené husokačky s drobkami a pečeňou ,s priemernou váhou 4,50 až 5 kg
cena za 1 kg 5,50 €
-vykŕmené kačice nového druhu mulard s drobkami ,s krajšou pečeňou ,s priemernou váhou 4,30 až 4,50 kg
cena za 1 kg 5,40 €
-vykŕmené husokačky bez pečene, cena za 1 kg 4,50 €
-vykŕmené husokačky v polovici s celou pečeňou s priemernou váhou 2,5 kg
-samostatné kačacie pečene, cena za 1 kg 22,80 €
-kačacia pečeň so sadlom v balení od 0,90 kg do 1,30 kg, cena za 1 kg 16,80 €
-budú sa predávať aj vykŕmené kačice po častiach a to: stehná a prsia
-vykŕmené kačacie drobky na polievku
-čerstvo chladené kurčatá s drobkami, cena za 1 kg 2,45 €
-budú sa predávať aj kurčatá po častiach a to: prsia bez kosti, celé stehná, krídelka a pečienky.
Stanovisko má pred obecným úradom. Na trhovisku sa budú zdržiavať 20 minút.


Súkromný pestovateľ z Galanty
príde v piatok 15. marca od 8.00 hod. pred obecný úrad s ponukou: konzumné zemiaky, sadbové zemiaky, jablká – 5kg balenie, cibuľu, čalamádu, chren, orechy, mak, mletú papriku a med agátový a kvetový.


Novootvorené kamenárstvo Šaštín Stráže
Novootvorené kamenárstvo Šaštín Stráže (J. Hollého 3) na hlavnom námestí ponúka širokú škálu kamenárskych prác, produktov a hrobových doplnkov. Zároveň ponúka širokú ponuku pomníkov, jednohrob ( 1350 eur) dvojhrob (1750 eur), no dá sa hrob urobiť aj podľa požiadaviek zákazníka. Pre viac informácií volajte na tel. č. 0907 705 948


Hydinárska farma
príde v piatok 15. marca od 10:30 do 10:45 hod. pred Obecný úrad
s ponukou: 15-týždňové mládky vo všetkých farbách aj kohúty 5,20€/ ks, mladé 26- týždňové nosnice v plnej znáške 5,90€/ks, 10- mesačné nosnice 2,50€/ks.