Najviac informácií o Kútoch!|utorok, august 21, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 13. februára

Rozhlas 13. februára 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Oznamujeme občanom, že dňa 15.02.2018 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmeny rozpočtu obce na rok 2018
5. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu nevyčerpaných k 31.12.2017
6. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018
7. Žiadosti o finančný príspevok
8. Návrh na schválenie nepeňažného vkladu do Obecného podniku Kúty, s. r. o.
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Semont, s. r. o.
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anna Jaborníková
11. Žiadosť o prenájom pozemku – Bc. David Galba
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver


Reštaurácia u Cugú
pozýva občanov od 14. do 17.2.2018, t. j. od stredy do soboty na Valentínske dni – v ponuke budú grilované špeciality.