Najviac informácií o Kútoch!|utorok, august 21, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 12. februára

Rozhlas 12. februára 

Fašiangový sprievod
Kúcanská chasa poriada fašiangový sprievod “Pod šable”, v utorok dňa 13. 2.2018 od 10:00 hod. na uliciach Kollárova, Továrenská, Štefánikova, Bratislavská, Brnenská. Hrá DH Skaličané.


FK TJ Kúty
Futbalový klub telovýchovnej jednoty Kúty pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 16. februára 2018 (t. j. v piatok) o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 15.02.2018 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Zmeny rozpočtu obce na rok 2018
 5. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu nevyčerpaných k 31.12.2017
 6. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018
 7. Žiadosti o finančný príspevok
 8. Návrh na schválenie nepeňažného vkladu do Obecného podniku Kúty, s. r. o.
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Semont, s. r. o.
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Anna Jaborníková
 11. Žiadosť o prenájom pozemku – Bc. David Galba
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver