Najviac informácií o Kútoch!|utorok, máj 21, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 11. marca

Rozhlas 11. marca 

FKTJ – Kúty
Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Kúty, pozýva svojich členov na členskú schôdzu konanú
dňa 15.3. o 17.30 v zasadačke.

Program:
Otvorenie a schválenie programu schôdze
Voľba predsedu FKTJ Kúty a Voľba štatutárnych zástupcov FK TJ Kúty
Diskusia
Uznesenie a záver


JDS – Kúty
Základná organizácia Jednoty dôchodcov, pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu,
ktorá bude dňa 13.3. (t. j. streda) o 14.00 hod. v Kultúrnom dome.