Najviac informácií o Kútoch!|utorok, máj 21, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 10. októbra

Rozhlas 10. októbra 

Oznam pre vlastníkov psa/psov
Oznamujeme vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa/psov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa v prechodnom období – najneskôr do 31. októbra 2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.
Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, môže označiť zviera transpondérom len súkromný veterinárny lekár. Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady označenie psa.


Slovenská sporiteľňa – oznam
Slovenská sporiteľňa Kúty oznamuje občanom, že je pripravená preniesť účet, pôžičku či hypotéku z iných bánk aj nebankových spoločností priamo do svojej pobočky v Kútoch. Stačí, ak prídete
do Slovenskej sporiteľne na ul. Bratislavská 310 a jej pracovníci vybavia všetko za Vás. Navyše za každých prenesených 500 € z pôžičiek, kreditiek sporiteľňa vyplatí odmenu 20,-€.


Stretnutie seniorov – 17. októbra 2018
Obecný úrad v tomto roku, tak ako po minulé roky, z príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravil stretnutie pre VŠETKÝCH SENIOROV našej obce.Na tomto stretnutí sa chceme prihovoriť všetkým občanom, ktorí prežívajú jeseň svojho života a chceme im vyjadriť svoje poďakovanie. Osobitne chceme pozdraviť jubilantov, ktorí v tomto roku oslávili, alebo do konca roka ešte oslávia svoje významné, okrúhle jubileum. Prijmite preto naše úprimné pozvanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa: 17. októbra 2018, t. j. v stredu s nasledovným programom :
13.00 h – Svätá omša v kostole sv. Jozefa v Kútoch
14.30 h – Kultúrno-spoločenské stretnutie v KD na Obecnom úrade v Kútoch
Tešíme sa na spoločné stretnutie.


CVČ Kúty
Vás srdečne pozýva na Šarkaniádu, ktorá sa uskutoční dňa 12.10. na školskom dvore. Zápis od 15:00 hod.
Sútažiť sa bude v kategórii najkrajší šarkan i super letec.
Tesíme sa na Vás.


Súťaž vo varení gulášu a kotlíkových špecialít
Obecný úrad Kúty Vás pozýva v sobotu 20.10.2018 na súťaž vo varení gulášu a kotlíkových špecialít. Podujatie sa uskutoční v priestore za kultúrnym domomSúťaže sa môžu zúčastniť viacčlenné družstvá (min. 3 členné). Zahájenie v čase od 9:00 do 10:00 hod.

Program:
10:00 hod. Varenie
14:00 hod. Odovzdanie súťažných vzoriek
15:00 hod. Vyhodnotenie
Počas podujatia Vám bude hrať country skupina ZMRK

1. cena v kategórii ,,Hovädzí guláš,, 120 kg prasa
1. cena v kategórii ,,Kotlíkové špeciality,, 100,-eur
– ďalšie vecné ceny pre obidve kategórie
– ocenené budú aj družstvá za kreativitu
O občerstvenie sa postará o.z  Naťaťo.
Štartovné 15,-eur
Ak sa chcete zapojiť do súťaže, prihláste sa do 17. októbra na tel. č. 0948 064 875 alebo
emailom: kniznica@kuty.sk


Koncert Fragile
Obec Kúty Vás pozýva na koncert skupiny Fragile, ktorý sa uskutoční dňa 21.10.2018 o 18.00 hod. v kinosále obecného úradu. Vstupné je 13,- €. Predpredaj lístkov je na obecnom úrade, v knižnici počas stránkových hodín a na ticketportal.


Slovenský zväz chovateľov – Brodské
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Brodské, Vás srdečne pozýva na 7. ročník Výstavy králikov, holubov a Oblastnú výstavu hydiny, ktorá sa bude konať od 12. októbra do 14. októbra v areáli
za Kultúrnym domom
v nasledovných časoch:
PIATOK – od 14.00 hod. do 18.00 hod.
SOBOTA – od 9.00 hod. do 18.00 hod.
NEDEĽA – od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Pripravená je bohatá tombola. Tešíme sa na Vašu účasť.


Englerov dvor
Englerov dvor Holíč, Kopčianská 71 Vám ponúka zemiaky na uskladnenie, cibuľu, rezanú kapustu, hlávkovú kapustu, kvasenú kapustu, seno, slamu malé balíky. Ďalej ponúka kŕmne zmesi, kŕmne zemiaky, obilie, tekvice na Halloween aj Hokaidó, muškátové a iné jedlé na varenie. Kontakt: 034 668 50 28, www.englerovdvor.sk


EUROTRADE SR a.s – ponuka práce
Spoločnosť Eurotrade SR, ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu operátor výroby a vodič VZV. Doprava je zabezpečená. V prípade záujmu ich môžete kontaktovať na tel. č. 0948 420 850 alebo 0905 594 302.


Závod – ponuka práce
Firma Jozefína Vrablecová príjme do výroby zemiakových lokší v Závode pracovníčku.
Viac informácií na tel. č. 0905 417 913.


ČS – Slovnaft Sekule
ČS – Slovnaft Sekule na diaľnici smer Brno príjme do zamestnania pomocnú silu. Plat 700 eur. Auto podmienkou.
Bližšie informácie na tel. č. 0903 784 777.


Kovotvar – ponuka práce
Kovotvar, výrobné družstvo Kúty hľadá do pracovného pomeru zvárača (ZM1). Práca je na dve smeny. Mzda: 5,50 € na hod. na pracovnú zmluvu a 8 € na hod. ak na živnosť.
Záujemcovia musia mať osvedčenie/preukaz na zváranie CO2 a na pohovor prísť oblečený v montérkach kvôli preskúšaniu. V prípade záujmu môžete kontaktovať personálne odd. 034/69995645, alebo osobne na adrese Železničiarska 830 Kúty.


Hydinárska farma
príde v piatok 12. októbra 2018 od 8:30 do 8:45 hod. s ponukou: 24-týždňové nosnice v plnej znáške 5,90€ / ks, 10-mesačné nosnice 2,50€ / ks, mladé husokačky o váhe 3,5kg za 10,90€ / ks, mladé brojlerové kačice o váhe 3kg za 7,90€ / ks. Stanovisko má pred obecným úradom.