Najviac informácií o Kútoch!|utorok, september 28, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » TOP » MŠ – Deň otvorených dverí pre novoprijaté deti

MŠ – Deň otvorených dverí pre novoprijaté deti 

 

Školská jedáleň pri ZŠ Kúty oznamuje rodičom, ktorí chcú svoje deti prihlásiť na stravovanie, že tak môžu urobiť denne od 7:00 – 13:30 hod. Stravné na september musím byť zaplatené do 30. augusta 2021. Treba si prísť pre prihlášku, kde dostanete podrobné informácie o stravovaní. Každé dieťa sa musí znova prihlásiť, aj keď už v minulosti na obedy chodilo. Kto nemôže prísť osobne, treba zavolať na telefónne číslo 034 / 6597 540, mail – jedalen@zskuty.sk.

 

 

 

Vedenie Materskej školy Kúty prosí rodičov, ktorí sa odvolali voči rozhodnutiu, aby si prišli prevziať rozhodnutie v stredu 7.7. od 9:00 do 11:00 hodiny s občianskym preukazom.

 

 

 

 

Vedenie Materskej školy Kúty prosí rodičov, ktorí žiadali o prijatie dieťa do MŠ, aby si prišli prevziať rozhodnutie vo štvrtok 10.6. od 9:00 do 16:00 hodiny s občianskym preukazom.

 

 

 

 

 

Prijímanie detí do Materskej školy v Kútoch sa uskutoční od 12. mája do 26 mája 2021.

  • Žiadosť musí byť podpísaná obomi rodičmi, s potrebnými údajmi:

– o dieťati (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa zdržiava, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a očkovaní) a 

– o osobných údajoch zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu (meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov, kontaktné údaje: telefónne číslo, email).     

 

 Doručenie žiadosti:

  • Osobne: v stredu 12. mája 2021 alebo v stredu 26. mája 2021 v čase od 8:00 do 16:00 v riaditeľni MŠ.
  • Písomne: vhodením do schránky v MŠ alebo poštou na adresu Materská škola Kúty, Ul. Dr. Štefana Heska 921, Kúty.
  • Elektronicky: prihláška je zverejnená na stránke https://mskuty.edupage.org/. Je potrebné ju vytlačiť, podpísať, dať potvrdiť lekárovi pre deti a dorast a následne ju doručiť do MŠ).

Zápis do MŠ Kúty bude uzavretý dňa 26. mája 2021.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude vydané do 15. júna 2021. Rodičia budú vyzvaní k jeho prebratiu.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Dieťa, ktoré navštevuje MŠ a do 31.8.2021 (vrátane) dosiahne päť rokov nemusí opätovne žiadať o prijatie do materskej školy.