Najviac informácií o Kútoch!|utorok, december 1, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Poľnohospodárske družstvo Kúty

Poľnohospodárske družstvo Kúty 

V  poslednom  čase sa na Poľnohospodárske družstvo Kúty,  vo zvýšenej  miere,  obraciate s otázkami súvisiacimi s ponukami,  na odpredaj poľnohospodárskej pôdy . Z tohto dôvodu sme sa rozhodli verejne na tieto skutočnosti reagovať.

 Ponuky sú od  rôznych spoločností ,  každý z nás má právo so svojimi nehnuteľnosťami nakladať tak, ako uzná za vhodné a samozrejme ich môže predávať.  Pred  uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy  si starostlivo preverte  čo, komu a za koľko predávate.  Poukazujeme , na skutočnosť, že predmetné ponuky, ktoré v súčasnosti dostávate,  sú iba  všeobecné, nie je v nich konkrétne vymedzené,  aké nehnuteľnosti sú predmetom predaja a za akú cenu.  Ponuky sú od spoločností, ktoré  na poľnohospodárskej pôde  nehospodária, nie sú z nášho regiónu,  dokonca sa jedná o spoločnosti novovzniknuté . 

Pri prevode nehnuteľností upozorňujeme i na dodržiavanie ustanovení Občianskeho zákonníka, najmä  § 140   o uplatnení si predkupného práva z titulu spoluvlastníctva, tzv. „zákonné predkupné právo“.

Zároveň  vám ponúkame,  v  prípade, že by ste mali seriózny záujem o odpredaj vašej  poľnohospodárskej pôdy, jej odkúpenie.  Bližšie informácie t.č. 034 6597531.

Ďakujeme .

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Kúty