Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, august 19, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Oznam – poplatok za popolnicu

Oznam – poplatok za popolnicu 

Oznamujeme občanom, ktorí ešte nemajú zaplatený poplatok za popolnicu na rok 2018, aby zaplatili do 30. apríla.

Spôsob úhrady:
– v hotovosti do pokladne obecného úradu
prevodom na účet: VÚB expozitúra Kúty, č.ú.: 1724182/0200 (variabilný symbol: číslo domu, účel platby: popolnica)
IBAN: SK29 0200 0000 0000 01724182
UPOZORNENIE: Nezabudnite pri platbe na účet uviesť variabilný symbol a účel platby.

Výška poplatku:
Interval zberu 1 x za mesiac (13x za rok):
typ nádoby poplatok za rok
120 l plastová 19,50 €
240 l plastová 39,00 €

Interval zberu 2 x za mesiac (26x za rok):
typ nádoby poplatok za rok
120 l plastová 39,00 €
240 l plastová 78,00 €