Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, marec 8, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky »

 

Oznamujeme občanom, že dňa 25.01.2021 t.j. v pondelok o 17:30 hod. sa na   obecnom úrade uskutoční

Zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

 Otvorenie zasadnutia

  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Určenie členov správnej rady – Nezábudka
  4. Rozpočet 2021 + rozpočet obce 2021- 2023
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
  6. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Rímskokatolícka  cirkev – farnosť Kúty 
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver