Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, september 27, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Oznam

Oznam 

Dňa  27.10.2020 t.j. v utorok o 17:30 hod. sa na obecnom úrade uskutoční

Zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Žiadosť o poskytnutie návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver