Najviac informácií o Kútoch!|štvrtok, október 1, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Oznam

Oznam 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Materská škola  Kúty
Dr. Štefana Heska 921/14
908 01 Kúty

Voľné pracovné miesto:

Kategória: asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady:

vzdelanie v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch
pedagogických a odborných zamestnancov

 Zoznam požadovaných dokladov:

–          Vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré v prípade prijatia bude musieť uchádzač doložiť potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od lekára
–          Vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti, ktoré bude musieť uchádzať pred prijatím doložiť výpisom z registra trestov
–          Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní – kópie

Iné požiadavky:

–          Spôsobilosť na právne úkony
–          Vek nad 18 rokov
–          Pozitívny vzťah k deťom
–          Ovládanie štátneho jazyka
–          Občianska bezúhonnosť
–          Zdravotná spôsobilosť

 Uchádzači o pracovné miesto asistent učiteľa doručia požadované doklady v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu:

Materská škola v Kútoch
Dr. Štefana Heska 921
908 01 Kúty