Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, január 24, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Združenie spoločných lesov a pasienkov obce Kúty

Združenie spoločných lesov a pasienkov obce Kúty 

P O Z V Á N K A

Výbor  Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty, pozemkové spoločenstvo,
so sídlom Radlinského 981, 908 01 Kúty, pozýva všetkých členov spoločenstva  na zasadnutie valného zhromaždenia,
ktoré sa uskutoční  21.6.2019 o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu Kúty, s týmto navrhovaným programom:
1) Otvorenie
2) Voľba mandátovej,  návrhovej a volebnej  komisie    
3) Voľba overovateľov zápisnice, voľba zapisovateľa
4) Správa mandátovej komisie
5/ Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018
6/ Voľba do orgánov združenia
7/ Diskusia
8/ Návrh uznesení  a záver