Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, apríl 5, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » TOP » AKTUÁLNE – Obecný úrad Kúty

AKTUÁLNE – Obecný úrad Kúty 

Obecný úrad  je otvorený pre verejnosť v obmedzenom režime, vybavované budú len nevyhnutné žiadosti. Úradné hodiny pre verejnosť od 8:00 do 11:00 hod. Prosíme preto občanov, aby čo najviac svojich požiadaviek riešili telefonicky, prípadne elektronicky a platby uhrádzali bezhotovostne. Výber daní a poplatkov v hotovosti je až do odvolania pozastavený.

Číslo bankového účtu na ktorý môžte platby uhrádzať  je :

IBAN: SK29 0200 0000 0000 0172 4182
BIC/SWIFT: SUBA SK BX

Pri platbe za popolnice treba uviesť ako variabilný symbol číslo domu a do poznámky – popolnica. Nálepky na smetné nádoby sa nemenia, zostávajú pôvodné. Výška platby :   https://www.kuty.sk/obcan/ako-vybavit/poplatok-za-zber-prepravu-a-zneskodnovanie-komunalneho-odpadu/

Daň z nehnuteľností a daň za psa sa platí až na základe doručeného rozhodnutia. Toto rozhodnutie  bude obecný úrad doručovať občanom v priebehu roka. V rozhodnutí bude uvedené číslo účtu, na ktorý sa daň platí, suma, variabilný symbol i lehota na zaplatenie dane.

 

Autobusová doprava Kúty je dočasne pozastavená.

Knižnica je do odvolania  zatvorené.

Zatvorené je  aj  multifunkčné ihrisko, detské ihrisko i areál štadióna TJ.

Do odvolania je prerušená prevádzka MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ.