Najviac informácií o Kútoch!|streda, august 5, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » TOP » AKTUÁLNE – Obecný úrad Kúty

AKTUÁLNE – Obecný úrad Kúty 

Od 15.6.2020 je na Obecnom úrade otvorené pre verejnosť nasledovne :

Pondelok 8:00 – 15:30
Utorok 8:00 – 11:30
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 11:30
Piatok 8:00 – 14:00

Obedová prestávka od 11:30 do 12:30 hod

Číslo bankového účtu na ktorý môžte uhrádzať platby je :

IBAN: SK29 0200 0000 0000 0172 4182
BIC/SWIFT: SUBA SK BX

Pri platbe za popolnice treba uviesť ako variabilný symbol číslo domu a do poznámky – popolnica. Nálepky na smetné nádoby sa nemenia, zostávajú pôvodné. Výška platby :   https://www.kuty.sk/obcan/ako-vybavit/poplatok-za-zber-prepravu-a-zneskodnovanie-komunalneho-odpadu/

Daň z nehnuteľností a daň za psa sa platí až na základe doručeného rozhodnutia. Toto rozhodnutie  bude obecný úrad doručovať občanom v priebehu roka. V rozhodnutí bude uvedené číslo účtu, na ktorý sa daň platí, suma, variabilný symbol i lehota na zaplatenie dane.

ZBERNÝ DVOR je od 15.06.2020  otvorený nasledovne .

Pondelok 10:00 – 17:00
Utorok 10:00 – 17:00
Streda 10:00 – 17:00
Štvrtok 10:00 – 17:00
Piatok 10:00 – 17:00
Sobota  9:00 –  13:00

Adresa zberného miesta: Bratislavská č. 1, Kúty, tel.č.  0907 050 061

 

Autobusová doprava Kúty je dočasne pozastavená.

Knižnica je od 8.6.2020 t.j v pondelok opäť otvorená.

Detské ihrisko bude otvorené od 20.7.2020 denne od 9:00 do 19:00 hod . Je potrebné aby návštevníci detského ihriska dodržiavali opatrenia hlavného hygienika SR.

Do odvolania je prerušená prevádzka CVČ a ZUŠ.

Od 1.6.2020 sa opäť otvára prevádzka ZŠ a MŠ
https://zskuty.edupage.org/
http://www.mskuty.sk/index.php/oznamy