Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, október 26, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Komunálny odpad

Komunálny odpad

 

 

POPLATOK ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU


SEPAROVANIE ODPADU 

Od roku 2015 platí nový zákon o odpadoch, ktorý okrem iného jasne definuje povinnosti každého pôvodcu odpadov. Povinnosťou každého občana je nakladať s odpadom zákonne a nie zbavovať sa ho spôsobom, ktorý ostatným škodí a ktorý nie je hodný človeka žijúceho v 21. storočí. Triediť odpad by malo byť v dnešnej dobe samozrejmosťou, a to predovšetkým z dôvodu ochrany životného prostredia. Triedením si vytvárame priestor pre lepšie životné podmienky, a to nielen pre nás, ale i naše deti. Preto obec zriadila v Kútoch na Bratislavskej ulici miesto zhromažďovania odpadov ( zberný dvor ), kde môžete bezplatne odovzdať oddelené zložky komunálneho odpadu, a to:  papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, drevo, šatstvo, jedlé tuky a oleje, elektroodpad. Papier, plasty a plechovky je potrebné najprv stlačiť. Na jednotlivé druhy odpadu možno použiť akékoľvek plastové vrecia, ktoré musia byť pevne zviazané. Papier nemusí byť vo vreciach, stačí, keď po stlačení bude pevne zviazaný.

Okrem toho je možné na zberný dvor doviezť aj objemný odpad a drobný stavebný odpad.

Je zakázané voziť na zberný dvor komunálny odpad, ktorý patrí do popolnice !

Pracovná doba:

     
Pondelok 10:00 – 17:00      
Utorok 10:00 – 17:00      
Streda 10:00 – 17:00      
Štvrtok 10:00 – 17:00      
Piatok 10:00 – 17:00      
Sobota 09:00 – 13:00      

Kontakt: 0907 050 061

KONTAJNER NA OBJEDNÁVKU : 034/ 69 99 620