Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, september 27, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Ako vybaviť » Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Inštitút vydávania voličských a hlasovacích preukazov sa využíva pri konaní volieb a referenda, aby mohli občania – voliči využiť svoje volebné právo.

Voličom, resp. oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu (stály zoznam voličov na základe trvalého pobytu) vydá obec po vyhlásení volieb (referenda) na ich žiadosť voličský resp. hlasovací preukaz a zo zoznamu ich vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania volieb (referenda) prostredníctvom voličského (hlasovacieho) preukazu.

Voličský, resp. hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v inom volebnom okrsku. Zápis platí iba na čas vykonania volieb (referenda).

Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.

Potrebné doklady

  • platný občiansky preukaz

Doba vybavenia

  • na počkanie

Správny poplatok

  • bez poplatku

Vybavuje:
Henrieta Hesková
email: henrieta.heskova@kuty.sk
tel: 034/699 9613

Tlačivá