Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, september 27, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Ako vybaviť » Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na matrike
 • platné občianske preukazy snúbencov
 • rodné listy snúbencov
 • ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela
 • rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva
 • maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode
 • ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne

Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.

Sobášne dni: streda, sobota

Správne poplatky pri uzavretí manželstva:

 • ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v matričnom obvode – bez poplatku
 • povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR – 20 €
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR – 20 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby – 20 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 70 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štát. občanom SR a cudzincom alebo cudzincami – 35 €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom – 70 
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami – 200 €
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – 200 €
 • Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti – 10 €

Vybavuje:
Henrieta Hesková
email: henrieta.heskova@kuty.sk
tel: 034/ 699 9613