Najviac informácií o Kútoch!|piatok, február 21, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Ako vybaviť » Stravovanie pre dôchodcov

Stravovanie pre dôchodcov

Obec Kúty ako príslušný správny orgán podľa § 13 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 3 VZN č. 2/2010 o poskytovaní príspevkov v sociálnej oblasti a podľa dodatku č. 1  VZN č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou poskytuje dôchodcom príspevok na stravovanie vo výške 0,40 € na deň.

Príspevok zahŕňa:

  • 0,20 € na jedno teplé jedlo
  • 0,20 € na dovoz jedla do domácnosti    

Potrebné doklady:

  • Žiadosť
  • Rozhodnutie o dôchodku zo sociálnej poisťovne

 

Vybavuje:

Eva Ďurišková

e-mail: eva.duriskova@kuty.sk

tel. 034/6999620, 034/6999619

Tlačivá