Najviac informácií o Kútoch!|piatok, september 20, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Ako vybaviť » Stravovanie pre dôchodcov

Stravovanie pre dôchodcov

Obec Kúty ako verejný poskytovateľ sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje dôchodcom sociálnu službu v jedálni. Táto sociálna služba sa poskytuje počas pracovných dní tým dôchodcom, ktorí majú nepriaznivý zdravotný stav alebo majú ťažké zdravotné postihnutie.

Obec poskytuje príspevok na jeden obed pre 1 fyzickú osobu vo výške 0,20 €, príspevok na donášku 1 obeda je vo výške 0,20 €.

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v jedálni sa platí poštovou poukážkou po skončení kalendárneho mesiaca podľa počtu odobratých obedov.

Potrebné doklady pre poskytovanie sociálnej služby v jedálni:
– žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni
– v prípade ťažko zdravotne postihnutých dôchodcov aj potvrdenie od lekára
– žiadosť o príspevok obce
– rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne na príslušný kalendárny rok

Uvedené doklady je potrebné doručiť na Obecný úrad v Kútoch.
Vybavuje:
Eva Ďurišková
email: eva.duriskova@kuty.sk
tel: 034/ 69 99 620, 034/69 99 611

Tlačivá