Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, september 27, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Ako vybaviť » Duplikáty matričných dokladov

Duplikáty matričných dokladov

Duplikáty matričných dokladov /rodný list, sobášny list, úmrtný list/ môže vybaviť:

Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Za vyhotovenie duplikátov matričných dokladov sa vyberá správny poplatok v hotovosti 5 €.

Vybavuje:
Henrieta Hesková
email: henrieta.heskova@kuty.sk
tel: 034/ 699 9613