Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, august 19, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan

Občan

Občanom obce je osoba, ktorá má na jej území trvalý pobyt. Obyvateľ sa zúčastňuje na samospráve:

  • má právo voliť
  • zúčastňovať sa na referende, verejných zhromaždeniach
  • používať obecný majetok
  • podávať podnety a sťažnosti

Právo zúčastňovať sa na samospráve má aj občan, ktorý má v obci nehnuteľnosť, alebo platí miestnu daň, alebo má v nej prechodné bydlisko.

Povinnosti občanov

  • ochraňovať majetok obce
  • podieľať sa na nákladoch obce – platiť dane a miestne poplatky
  • ochraňovať životné prostredie v obci
  • napomáhať udržiavať poriadok v obci
  • v prípade živelných pohrôm a havárií poskytnúť osobnú pomoc pri odstraňovaní následkov