Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, jún 1, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Informácia k plateniu daní a poplatkov

Informácia k plateniu daní a poplatkov 

INFORMÁCIA  K  PLATENIU  DANÍ  A POPLATKOV

 Oznamujeme občanom, že daň z nehnuteľností a daň za psa sa platí až na základe doručeného rozhodnutia. Toto rozhodnutie  bude obecný úrad doručovať občanom v priebehu roka. V rozhodnutí bude uvedené číslo účtu, na ktorý sa daň platí, suma, variabilný symbol i lehota na zaplatenie dane.

Poplatok za komunálny odpad môžete zaplatiť prevodom na účet obce, uvedený na internetovej stránke obce Kúty. Výška poplatku zostáva nezmenená, do variabilného symbolu treba uviesť číslo domu /bez lomítka/, do správy: popolnica. Nálepky zostávajú tie isté.  https://www.kuty.sk/obcan/ako-vybavit/poplatok-za-zber-prepravu-a-zneskodnovanie-komunalneho-odpadu/