Najviac informácií o Kútoch!|sobota, apríl 20, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Hrobové miesta

Hrobové miesta 

Obec Kúty  pripravuje pasportizáciu hrobových miest ( HM ), preto  žiadame nájomcov hrobových miest, aby do 20.12.2018 aktualizovali údaje ohľadom svojich HM buď telefonicky : 034 / 69 99 611, e-mailom * : obec@kuty.sk, alebo  osobne na OcÚ.
* do e-mailu treba uviesť : predmet : „ hrobové miesto“,  meno, adresu a tel.č. nájomcu HM , ak viete č. hrobu a mená zomrelých, ktorí sú tam pochovaní. )

Zrušenie hrobového miesta – je potrebné oznámiť na  obecnom úrade ( podať žiadosť  viď.  https://www.kuty.sk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181029_0001.pdf ), popr. na tel. č. 0948 / 064 873.

Kamenárske práce ( nové pomníky poprípade opravy starých pomníkov ) je potrebné vopred ohlásiť na obecnom úrade ( tlačivo viď.   https://www.kuty.sk/obcan/ako-vybavit/ohlasenie-kamenarskych-prac-na-pohrebisku/  ) , kde Vám bude vydané potvrdenie, na základe ktorého bude umožnený vstup na cintorín osobám, ktoré budú práce realizovať.