Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, september 27, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » TOP » Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Oznamujeme občanom, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kúty sa uskutoční dňa:

22.09.2021 o 17:30 hod. na Obecnom úrade v Kútoch.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Návrh VZN – územný plán obce
  5. Zmena rozpočtu obce
  6. Odpredaj pozemku p. Ralbovský, prenájom plochy p. Kollár
  7. Delegovanie člena rady školy za obec
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver