Najviac informácií o Kútoch!|piatok, júl 19, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky

Novinky

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme občanom, že dňa 22.07.2019 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.Kontrola plnenia uznesení 4.Zmena rozpočtu obce na rok 2019 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej školy, o výške mesačného príspevku ...Celý článok

ZSE

ZSE oznamujú občanom, že bude prebiehať opis elektromerov všetkých dodávateľov elektrickej energie od 12.07.2019 – do 16.07. 2019 V prípade neprítomnosti, žiadame občanov dať stav elektromeru na viditeľné miesto.Celý článok

Inzerujte v Kútoch

– oslovte viac ako 4000 najbližších zákazníkov – prezentujte svoju firmu   Celý článok

Plasty a papier

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční v utorok 2. júla a vývoz papiera v stredu 3. júla.  Žiadame občanov, aby odpad vykladali pred dom už o 5.30 hod.Celý článok

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko bude v dňoch 29.06. – 07.07. z technických príčin ZATVORENÉCelý článok

Upozornenie finančnej komisie

Komisia finančná a správy majetku pri Obecnom zastupiteľstve v Kútoch upozorňuje všetky občianske združenia a ďalších príjemcov dotácií z rozpočtu obce, že sa pripravuje nový register mimovládnych neziskových organizácií a Ministerstvo vnútra SR ...Celý článok

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Oznamujeme občanom, že dňa 20.06.2019 t.j. štvrtok sa uskutoční o 16.30 hod. ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA. PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. ...Celý článok

Združenie spoločných lesov a pasienkov obce Kúty

P O Z V Á N K A Výbor  Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty, pozemkové spoločenstvo, so sídlom Radlinského 981, 908 01 Kúty, pozýva všetkých členov spoločenstva  na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré ...Celý článok

Raska tour a obec Kúty Vám oznamujú, že od 17. júna do 28. júna bude z technických príčin prerušená autobusová doprava, nakoľko počas letných prázdnin autobusová doprava nepremáva, obnovená bude od ...Celý článok

Uzávierka časopisu Kúcan

Redakcia časopisu Kúcan oznamuje, že uzávierka ďalšieho čísla bude dňa 7.júla 2019. Svoje príspevky môžete posielať na kucan@kuty.sk, alebo osobne priniesť do knižnice. Prosíme o stručnejšie príspevky o jednotlivých udalostiach.Celý článok
Page 1 of 1312345...10...Last »