Najviac informácií o Kútoch!|piatok, máj 24, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky

Novinky

Voľby do Európskeho parlamentu

Oznamujeme občanom, že dňa 25.05.2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Voľby sa konajú jeden deň – v sobotu, v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. V našej obci boli vytvorené dva volebné okrsky a volebnou miestnosťou pre obidva volebné okrsky je spoločenská sála kultúrneho domu na Nám. Radlinského 981 v Kútoch. V prípade, že zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže volič prísť osobne do volebnej miestnosti, môže požiadať ...Celý článok

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy

OBEC KÚTY v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. ...Celý článok

Vývoz plastov

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční v UTOROK 7. mája.Celý článok

   Celý článok

Vývoz papiera

Oznamujeme občanom, že VÝVOZ PAPIERA sa uskutoční v piatok 3. mája  Celý článok

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 03. mája 2019 (t. j. v piatok) je z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach distribučnej sústavy plánované prerušenie distribúcie elektriny v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod. na uliciach:  Brnenská, ...Celý článok

Stavanie Máje

Obec Kúty, pozýva deti dňa 30. apríla o 10.00 hod. do parku na Nám. Radlinského na ,,STAVANIE MÁJE“.Celý článok

Oznam

Oznamujeme občanom, že najbližší vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v UTOROK 23. apríla. Vyvážať sa budú popolnice s intervalom vývozu 26x za rok (2x mesačne).  Zároveň oznamujeme občanom, ktorí ešte ...Celý článok

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, aby do vriec s plastovým odpadom nevhadzovali PLASTOVÝ ZDRAVOTNÍCKY ODPAD ! Ten je potrebné odniesť do lekárne v uzatvorenej nádobe. Po zistení takéhoto odpadu vo vyložených vreciach ...Celý článok

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme občanom, že dňa 17.04.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Žiadosti o odpredaj alebo ...Celý článok
Page 1 of 1112345...10...Last »