Najviac informácií o Kútoch!|utorok, september 25, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Kultúra » Časopis Kúcan – uzavierka

Časopis Kúcan – uzavierka 

Redakcia časopisu Kúcan oznamuje, že uzávierka ďalšieho čísla bude dňa 15.11.2017. Svoje príspevky môžte posielať na kniznica@kuty.sk, kucan@kuty.sk alebo osobne priniesť do knižnice.

Podmienky pre publikovanie príspevku v občasníku Kúcan
– dokument programu Word (*.doc, *.docx)
– názov súboru v tvare rubrika_nadpis-článku.docx
– odporúčaný nadpis článku na začiatku dokumentu
– podpis autora + e-mailová adresa na konci dokumentu
– obsah článku 500 – 3000 znakov (vrátane medzier) – NIE VIAC!

– fotografia ku každému článku minimálne jedna, no MAXIMÁLNE dve
– rozlíšenie fotografie minimálne 2000 x 1000 px, 300 dpi – NIE Z FACEBOOKU!
– fotografiu nevkladať do dokumentu, ale poslať ako samostatný súbor (*.jpg)
– názov súboru s fotografiou v tvare rubrika_nadpis-článku_1.jpg, číslom 1 označiť fotografiu, ktorej publikovanie je prioritné, číslom 2 fotografiu, ktorá zverejnená byť nemusí

– podklady odoslať v riadnom termíne na e-mailovú adresu kucan@kuty.sk, kniznica@kuty.sk
– predmet e-mailu v tvare Rubrika: Nadpis článku
– v prílohe dokument programu Word a fotografie, spĺňajúce podmienky
Ak príspevok nesplní požadované podmienky, redakcia si vyhradzuje právo ho neuverejniť.

Ďakujeme Vám, že s nami spolupracujete a spĺňate tieto podmienky. Okrem toho, že nám uľahčujete prácu, tiež týmto skracujete čas na prípravu časopisu, čím predlžujete termín uzávierky, vďaka čomu Vaše príspevky môžu byť vždy aktuálne.
Redakcia občasníku Kúcan