Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, august 1, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Oznamujeme občanom, že dňa 27. mája sa o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Kútoch uskutoční Zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledujúcim programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Upozornenie prokurátora na chýbajúce VZN o miestnom referende
  5. Zmena rozpočtu
  6. Delegovanie členov do Rady MŠ a ZŠ
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver