Najviac informácií o Kútoch!|sobota, október 23, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2017

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2017

Zmluvy

Partner Predmet Typ Suma Detail
29.12.2017 DUAT, s.r.o Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní soc. služby Z detail
29.12.2017 Dáša Šuranská Zmluva o poskytovaní služieb Z 60,00 detail
27.12.2017 Tománková Andrea Nájomná zmluva Z 900,00 detail
27.12.2017 Procházka Martin Nájomná zmluva Z 600,00 detail
22.12.2017 Obecný podnik Kúty s.r.o Zmluva o zabezpečení služieb a správy majetku obce Z detail
22.12.2017 ELEKOS Zmluva o spolupráci pri zabezpečení nakladania s odpadmi Z detail
18.12.2017 Topset Solutions s.r.o Zmluva o aktualizácii programov Z 90,00 detail
12.12.2017 ENERGY EUROPE Zmluva o združenej dodávke elektriny Z detail
12.12.2017 VECTRA SENICA, s.r.o Zmluva o dielo Z 4950,00 detail
30.11.2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluva o poskytnutí NFP  k projektu s názvom „MŠ Kúty – 2.etapa Z 428300,00 detail
29.11.2017 BORŠČANKA AK Zmluva o vystúpenie Z 1000,00 detail
20.11.2017 J. Šefčovičová, T. Šefčovič, SIIS HADEL, s.r.o Zámenná zmluva Z detail
14.11.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecných bremien Z 1000,00 detail
8.11.2017 L. Makayová, D. Sofka Kúpna zmluva Z 9640,00 detail
7.11.2017 J. Dermek, J. Dermeková Zámenná zmluva Z 510,00 detail
27.10.2017 P. Škoda, M. Labudová, P. Mikulíková, Š. Červenka, M. Macejková…. Kúpna zmluva Z 17958,05 detail
20.10.2017 Macejka Miroslav Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 230,00 detail
20.10.2017 Zvac Systems s.r.o Zmluva o poskytovaní tech. služby Z 14959,62 detail
6.10.2017 Polonec Miroslav, Ing. Mandátna zmluva Z 1450,00 detail
6.10.2017 Polonec Miroslav, Ing. Dohoda o obstaraní UP dokumentácie obce Kúty D detail
26.9.2017 PALKOVIČ – SK, s,r,o Zmluva o dielo Z 265861,55 detail
18.9.2017 Blažek Marian Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 500,00 detail
8.9.2017 UPSVaR dohoda o pomoci v hmotnej núdzi D detail
2.8.2017 HS GRAFIC Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 600,00 detail
28.7.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distrib. sústavy Z  629,10 detail
24.7.2017 UNISTAV spol. s.r.o dodatok č. 1 k zmluve o dielo Z  46523,77 detail
24.7.2017 Západoslovenská distribučná,, a.s. Zmluva o spolupráci Z detail
19.7.2017 Dechová hudba Legrúti, z.s. Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z  1000,00 detail
18.7.2017 DH Skaličané Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z  1250,00 detail
18.7.2017 Narodopisný soubor BŘECLAVAN, z.s. Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z  600,00 detail
18.7.2017 PRO TECHNIK STU Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z  980,00 detail
18.7.2017 Jaromír Rajchman Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z  500,00 detail
 7.7.2017 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o Dodatok č.1 k zmluve o dielo D 487,30 detail
 7.7.2017 BVS, a.s. Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky Z detail
 7.7.2017 Mesto Senica Zmluva o vykonaní pôsobnosti šp. stavebného úradu pre miestne komunikácie Z detail
 4.7.2017 TextilEco a.s. Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu Z detail
 30.6.2017 Pavel Drábek Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 230,00 detail
 29.6.2017 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o Zmluva o dielo Z 22905,31 detail
 23.6.2017 Hudobná skupina ESSO Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 300,00 detail
 14.6.2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie Z 3000,00 detail
 8.6.2017 SOZA Hromadná licenčná zmluva – DH Zlaťulka Z detail
 8.6.2017 SOZA Hromadná licenčná zmluva – Grafic Z detail
 29.5.2017 Antálek Robert Kúpna zmluva Z 624,00 detail
 26.5.2017 Hudobná skupina GRAFIC Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 600,00 detail
 26.5.2017  Dechová hudba Zlaťulka Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 750,00 detail
 22.5.2017  Hudec T., Jurček M., Suchovský P.,Jantus B…. Kúpna zmluva Z 14500,00 detail
 15.5.2017  Horňáková R., Mikuš P., Kubinová V., Vajo D., Mihálik J….. Nájomná zmluva Z 25,00 detail
 12.5.2017  Ševčovič Anton Zmluva o dielo Z 19276,00 detail
 9.5.2017  Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o vykonaní preložky el. zariadenia Z detail
 2.5.2017  Ninisová Beáta Kúpna zmluva Z  1200,00 detail
 21.4.2017  Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva DHZ Z  752,68 detail
 19.4.2017  Topset Solutions s.r.o Zmluva o aktualizácii programov Z  192,00 detail
 18.4.2017  Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti D  32341,95 detail
 12.4.2017  Swingmánia, o.z. Zmluva o  umeleckom účinkovaní Z  500,00 detail
 12.4.2017  Uhrincová Michaela Zmluva o  poskytnutí finančného príspevku Z  1000,00 detail
 10.4.2017  EKOPOLIS Ing. arch Peter Zibrin, PhD Zmluva o  vypracovaní zmien v UPO Z  12000,00 detail
 10.4.2017  OZ Pjekné Mjestečko Zmluva o  poskytnutí dotácie Z  2000,00 detail
 6.4.2017  Mesto Malacky Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2017 Z  66,00 detail
 5.4.2017  OZ Rada školy Kúty pri ZŠ Andreja Radlinského Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1000,00 detail
 30.3.2017  Metodické združenie Materskej školy Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  300,00 detail
 30.3.2017  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  5000,00 detail
 30.3.2017  SZTP ZO č.300 Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  400,00 detail
 30.3.2017  Charon Paintball Team Zmluva o poskytnutí dotácie Z  300,00 detail
 29.3.2017  Mgr. art. Peter Gregovorek Zmluva o dielo Z  4450,00 detail
 29.3.2017  Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1200,00 detail
 29.3.2017  Združenie rodičovskej rady pri MŠ Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1000,00 detail
 28.3.2017 Unistav, spol. s.r.o., Zmluva o dielo – IBV Na cihlách verejný vodovod Z 38303,64 detail
 28.3.2017 Magma Energia a.s Dodatok k zmluve č.1. o dodávke elektriny č. 1985/2011 D detail
 23.3.2017  Združenie spol. lesov a pasienkov obce Kúty, pozemkové spoločenstvo Nájomná zmluva o prenájme pozemku Z  10,00 detail
 20.3.2017  Siget Team Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  300,00 detail
 16.3.2017  Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1800,00 detail
 15.3.2017  Slovgram Zmluva v zmysle Autorského zákona Z detail
 15.3.2017  Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1000,00 detail
 15.3.2017  Športový klub Natural Body Fitnes Zmluva o poskytnutí dotácie Z  500,00 detail
 14.3.2017  ČSOB Poisťovňa, a.s Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 800 400 3251 D detail
 14.3.2017  Ing. arch. Kopecká Iveta Zmluva o dielo Z  19680,00 detail
 14.3.2017  Propria Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  2500,00 detail
 10.3.2017  Všeobecná úverová banka, a.s Zmluva o termínovanom úvere Z  700000,00 detail
detail1
detail2
 10.3.2017  Všeobecná úverová banka, a.s Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke D detail
 7.3.2017  Špecialna základná škola Šaštín Stráže Zmluva o poskytnutí dotácií Z 150,00 detail
 7.3.2017  Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc. služby v zariadení soc. služieb Z  88800,00 detail
 7.3.2017  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Z  9000,00 detail
 7.3.2017  FK TJ Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  12000,00 detail
 1.3.2017  Šuranská Dáša Zmluva o poskytovaní služieb Z  60,00 detail
 1.3.2017  Star EU a.s. Mandátna zmluva Z  2000,00 detail
 1.3.2017  Nezábudka Kúty, n.o Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1500,00 detail
 21.2.2017  Ján Valachovič VAPA Zmluva o dielo Z  83974,39 detail
 15.2.2017  Agneša Valachovičová, Ján Ondriska, Jozef Ondriska Kúpna zmluva Z  6175,00 detail
 30.1.2017  Procházka Martin Nájomná zmluva Z  750,00 detail
 26.1.2017  Poľnohospodárske družstvo Zámenná zmluva Z  5,80 detail

Faktúry


Objednávky