Najviac informácií o Kútoch!|sobota, december 4, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 1. október

Rozhlas 1. október 

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční v utorok 5. októbra.


Pekáreň Sekule-Kubina spol. s r. o. príjme do pracovného pomeru expedient, expedientka. Hláste sa iba vážni záujemcovia. Bližšie informácie na tel. č. 0905/644718 alebo osobne vo firme.


Slovenský plynárenský priemysel a slovenská pošta oznamujú, že od 1.10.2021 do 10.10.2021 sa uskutoční cyklický odpočet zemného plynu od všetkých dodávateľov. Týmto žiadame odberateľov aby boli plynomery sprístupnené.


Spolok sv. Vojtecha oznamuje svojim členom, že Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu si môžu vyzdvihnúť v nedeľu 3.10.2021 po každej sv. omši pri chóruse a každý deň v čase od 17.00 hod. u pána Štefana Ondrisku, ul. Hollého 391. Pri odovzdávaní kníh sa bude vyberať členské na rok 2022 – 8€. Členovia i nečlenovia SSV si môžu objednať stolové a nástenné kalendáre.


Na Sasinkovej ulici sa našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na OcÚ.