Najviac informácií o Kútoch!|utorok, jún 19, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 21. augusta

Rozhlas 21. augusta 

OZNAM
Oznamujeme občanom, že dňa 23.08.2017 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmeny rozpočtu obce na rok 2017
5. Žiadosť o dotáciu pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru obce Kúty
6. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu – školského úradu
7. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver


MUDr. Chynoranský – OZNAM
Detská ambulancia MUDr. Chynoranský oznamuje, že v dňoch 23. a 24. augusta a od 28. – 31.augusta 2017 nebude ordinovať na detskej ambulancii. Zastupovať bude MUDr. Strončeková v Gbeloch.


Prerušenie distribúcie elektriny
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 24. augusta 2017 je plánované prerušenie distribúcie elektriny v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod. na uliciach:DR. Š. HESKA – celá, GORAZDOVA – celá, KOLLÁROVA (od Školskej ul. po potraviny Polák obe strany), KOZIA – celá, SASINKOVA – celá, ŠTEFÁNIKOVA (ulička pri detskom lekárovi). http://www.kuty.sk/wp-content/uploads/2016/06/17-07470_K%C3%9ATY.pdf


Školská jedáleň ZŠ – OZNAM
Školská jedáleň pri Základnej škole oznamuje rodičom, že môžu svoje deti prihlasovať na obedy v čase od 7.30 do 14.00 hod. priamo v školskej jedálni. Platí to aj pre deti, ktoré budú navštevovať materskú školu v areáli ZŠ. Upozornenie -stravné na september musí byť zaplatené do konca augusta!


Volejbalový turnaj o pohár starostu
CvČ Kúty volejbalový krúžok pozýva na „Pohodový volejbalový turnaj o pohár starostu obce Kúty“, ktorý sa uskutoční dňa 2. septembra 2017, t. j. sobota. Začiatok turnaja je o 8:30 hod. na antukovom ihrisku na školskom dvore. Zúčastnia sa tímy z Kútov, Gbelov, Šaštína, Veselí nad Moravou.