Najviac informácií o Kútoch!|streda, máj 23, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 15. marca

Rozhlas 15. marca 

Kovotvar, v.d.
Kovotvar, výrobné družstvo Kúty hľadá upratovačku na 6 hodín denne. Bližšie informácie podá p. Vaculová, personálne oddelenie, telefón č.0902 948 906.


Voľba hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Kútoch v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje občanom,že dňa 06.04.2017 sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva uskutoční voľba hlavného kontrolóra obce.
Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom spomedzi prihlásených kandidátov.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí najneskôr do 23.03.2017 do 15.00 hod. podať na obecnom úrade v Kútoch, Nám. Radlinského 981 svoju písomnú prihlášku.
Súčasťou prihlášky musí byť aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 1/2017-C zo dňa 16.02.2017 pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 30 %. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. č. 034/699 9611.


Malí záhradkári
Milí spoluobčania, priatelia škôlky v spolupráci Združenia rodičovskej rady a materskej školy bol pripravený projekt “Malí záhradkári – pestujeme hravo, zdravo BIO, ktorého cieľom je vybudovanie vyvýšených záhonov, zakúpenie kompostéra, nádob na separovaný odpad, projekt je zameraný na pestovanie rastlín a environmentálnu výchovu detí. Za projekt môžete zahlasovať od 8. marca do 4. apríla, v supermarketoch Tesco Kúty, Malacky a Rohožník, a to vhodením žetónu, ktorý dostanete po zaplatení Vášho nákupu do príslušného hlasovacieho valca. Ďakujeme za každý jeden žetón


Slovak Telekom
Dnes pôsobia v obci zamestnanci Slovak Telekom ohľadne skvalitnenia televízneho príjmu a rozšírenia televíznej ponuky, Internetu a hlasových služieb. Záujemcovia o vysokorýchlostný internet, televíziu a hlasové služby po kábli môžu osloviť priamo obchodných zástupcov spol. Slovak Telekom, ktorí budú pôsobiť v obci dnes od 14:00 do 19:00 hod. Môžete využiť hromadné inštalácie zdarma. Bližšie info 0902 868 422