Najviac informácií o Kútoch!|streda, máj 23, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE

POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE 

Dovoľujeme si pozvať občanov, laickú i odbornú verejnosť a všetky dotknuté orgány na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti:   Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ“ na životné prostredie, podľa § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa:
10.5. 2017 (streda) o 15:00 hod
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kútoch

Verejné prerokovanie sa bude konať spoločne pre obce Kúty a Čáry. Organizujeme ho s navrhovateľom Železnicami Slovenskej republiky a spracovateľom Správy o hodnotení firmou REMING CONSULT a.s..

Do podkladov k modernizácii železničnej trate je možné nahliadnuť na stavebnom referáte Obecného úradu v Kútoch, počas úradných hodín.
Verejnosť môže podávať pripomienky k predmetnému materiálu do 21.5. 2017 na stavebnom referáte Obecného úradu v Kútoch.

 Podklady