Najviac informácií o Kútoch!|streda, august 16, 2017
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

Ustanovujúce zhromaždenie Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav je zvolané pozvánkou č. j. OU-SE-PLO/2016/000153/pozv. zo dňa 27. 7. 2016. Termín ustanovujúceho zhromaždenia: 9. 9. 2016. Pozvánka je doručovaná do vlastných rúk všetkým známym účastníkom konania a zároveň verejnou vyhláškou č. 14/2016. Zároveň je zverejnený návrh rokovacieho poriadku a návrh stanov Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav a návrh na členov predstavenstva.

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nariadil Verejnou vyhláškou č. 19/2015 č. j. OU-SE-PLO/2015/008436 z 24.8.2015 prípravné konanie o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty