Najviac informácií o Kútoch!|utorok, jún 27, 2017
Práve sa nachádzate tu: Home » Občan » Komunálny odpad

Komunálny odpad

kucan_vyvoz_odpadu_web_2017_01

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu


SEPAROVANIE ODPADU – ZBERNÝ DVOR

Od roku 2001 platí nový zákon o odpadoch, ktorý okrem iného jasne definuje povinnosti každého pôvodcu odpadov. Povinnosťou každého občana je nakladať s odpadom zákonne a nie zbavovať sa ho spôsobom, ktorý ostatným škodí a ktorý nie je hodný človeka žijúceho v 21. storočí.

Triediť odpad by malo byť v dnešnej dobe samozrejmosťou, a to predovšetkým z dôvodu ochrany životného prostredia. Triedením si vytvárame priestor pre lepšie životné podmienky, a to nielen pre nás, ale i naše deti. Na Slovensku sa stále skládkuje až 76,47% odpadu. Pritom skoro 70% odpadu sa dá vytriediť a ďalej zhodnotiť (30 plastových fliaš stačí na výrobu jednej fleecovej bundy).

Preto obecný úrad zriadil Zberný dvor, kde môžete odovzdať vytriedený odpad, ktorý sa dá recyklovať.

Pracovná doba:

Letný čas (1.4. – 30.9.) Zimný čas (1.10. – 31.3.)
Pondelok 9:00 – 18:00 Ponndelok 9:00 – 17:00
Utorok 9:00 – 18:00 Utorok 9:00 – 17:00
Streda 9:00 – 18:00 Streda 9:00 – 17:00
Štvrtok 9:00 – 18:00 Štvrtok 9:00 – 17:00
Piatok 9:00 – 18:00 Piatok 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 14:00 Sobota 9:00 – 13:00

Adresa zberného dvora: Bratislavská č. 1, Kúty

Kontakt: 0907 050 061


ČO A AKO SEPAROVAŤ
triedme_zhodnocujme_recyklujme


KONTAJNER NA OBJEDNÁVKU

pripravuje sa