Najviac informácií o Kútoch!|Nedeľa, august 30, 2015
Práve sa nachádzate tu: Úvod
FK TJ Kúty Vás pozýva na futbalové zápasy

FK TJ Kúty Vás pozýva na futbalové zápasy

Sobota 29.8.2015 10:00 ml. prípravka TJ Kúty  – TJ Lanžhot 14:00 1.kolo majstrovský zápas prípravka TJ Kúty ...

Z oboch brehú Moravy

Z oboch brehú Moravy

Dychová hudba Májovanka z Holíča Vás srdečne pozýva na XIII. ročník Medzinárodného festivalu dychových hudieb –„ Z ...

Ponuka záujmových útvarov CVČ KAMaRÁD Kúty na nový školský rok 2015/2016

Ponuka záujmových útvarov CVČ KAMaRÁD Kúty na nový školský rok 201...

Ozajstných kamarátov si môžeš nájsť v „Kúcanskom“ CVČ. Niektoré záujmové útvary začínajú svoju činnosť už v septembri, ...

OBECNÝ ÚRAD
PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM
Novinky
Základná škola Andreja Radlinského oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie šk. roku 2015/2016 sa uskutoční v stredu 2. 9. 2015 o 9.00 hod.na školskom dvore. V prípade nepriaznivého ... Celý článok
Oznamujeme občanom, že vývoz separovaného odpadu sa uskutoční: PLASTY: 2.9. 2015 (streda) PAPIER: 3.9. 2015 (štvrtok) Žiadame občanov aby bol odpad pevne zviazaný vo vreciach. Prosíme občanov aby, odpad vykladali pred dom ...
Zberný dvor dňa 29.08.2015 z dôvodu štátneho sviatku  z a t v o r  e n ý
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nariadil Verejnou vyhláškou č. 19/2015 č. j. OU-SE-PLO/2015/008436 z 24.8.2015 prípravné konanie o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty    
OBEC KÚTY, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty, IČO: 00 309 672   v y h l a s u j e   v zmysle § 281 až 288 zákona č. ...
Oznamujeme občanom, že dňa 26.08.2015 o 17.30 hod. v sobášnej sieni obecného úradu sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. ...
Viac noviniek z našej obce Kúty...
Kultúra
Prešiel rok a my sme sa znova stretli dňa 8.augusta 2015 na kútske hodky, ako spolužiaci, ktorí sme navštevovali základnú školu v rokoch 1958 ... Celý článok
Týždeň po hodoch (8.-9. augusta) to ožije v areále Poľnohospodárskeho družstva Kúty. Hodkový víkend začne v sobotu o 14:00. Do tanca a na počúvanie ...
Obec a Rímskokatolícka cirkev Kúty,Národné osvetové centrum, Bratislava, Matica slovenská, Martin Gréckokatolícka cirkev,B ratislavská eparchia Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru,Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava Cyrilometodská,spoločnosť, Bratislava a MO Matice ...
Viac kultúrnych noviniek z našej obce Kúty...
Šport
Naši chlapci boli opäť úspešní pod vedením trénera Jozefa Kocha 25.8.2015 zohrali prípravný priateľský zápas v Petrovej Vsi. Petrova Ves – Kúty 3:6 (4-Tobias ... Celý článok
Dňa 15. 8. sa minuloroční ale aj budúcoroční žiaci z KMPP zúčastnili Klubovej výstavy jazvečíkov (ale nie len jazvečíkov) v Malackách. Okrem obdivovania tých ...
FK TJ KÚTY Verejná zbierka na zakúpenie kosačky pre potrebu kosenia futbalového ihriska Zdravím Vás, obraciam sa na Vás so žiadosťou o akýkoľvek finančný ...
16.8.2015. sme odohrali krásne futbalové zápasy. Zobrali sme 3 družstvá FK TJ Kúty : mladšiu prípravku, staršiu prípravku a mladších žiakov. Mladšiu prípravku viedol ...
Prípravka – FK TJ Kúty bola opäť úspešná !!! 15.8.2015 si naši chlapci zaslúžene odniesli víťazný pohár. Zápasy: Kostolište – Kúty 0:18 (4-Tobias Čulen, 3-Samuel Ralbovský, ...
Viac športových noviniek z našej obce Kúty...
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU