Najviac informácií o Kútoch!|piatok, apríl 28, 2017
Práve sa nachádzate tu: Home » ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2017

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2017

Zmluvy

Partner Predmet Typ Suma Detail
 21.4.2017  Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva DHZ Z  752,68 detail
 19.4.2017  Topset Solutions s.r.o Zmluva o aktualizácii programov Z  192,00 detail
 12.4.2017  Uhrincová Michaela Zmluva o  poskytnutí finančného príspevku Z  1000,00 detail
 10.4.2017  EKOPOLIS Ing. arch Peter Zibrin, PhD Zmluva o  vypracovaní zmien v UPO Z  12000,00 detail
 10.4.2017  OZ Pjekné Mjestečko Zmluva o  poskytnutí dotácie Z  2000,00 detail
 6.4.2017  Mesto Malacky Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2017 Z  66,00 detail
 5.4.2017  OZ Rada školy Kúty pri ZŠ Andreja Radlinského Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1000,00 detail
 30.3.2017  Metodické združenie Materskej školy Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  300,00 detail
 30.3.2017  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  5000,00 detail
 30.3.2017  SZTP ZO č.300 Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  400,00 detail
 30.3.2017  Charon Paintball Team Zmluva o poskytnutí dotácie Z  300,00 detail
 29.3.2017  Mgr. art. Peter Gregovorek Zmluva o dielo Z  4450,00 detail
 29.3.2017  Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1200,00 detail
 29.3.2017  Združenie rodičovskej rady pri MŠ Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1000,00 detail
 28.3.2017 Unistav, spol. s.r.o., Zmluva o dielo – IBV Na cihlách verejný vodovod Z 38303,64 detail
 28.3.2017 Magma Energia a.s Dodatok k zmluve č.1. o dodávke elektriny č. 1985/2011 D detail
 23.3.2017  Združenie spol. lesov a pasienkov obce Kúty, pozemkové spoločenstvo Nájomná zmluva o prenájme pozemku Z  10,00 detail
 20.3.2017  Siget Team Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  300,00 detail
 16.3.2017  Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1800,00 detail
 15.3.2017  Slovgram Zmluva v zmysle Autorského zákona Z detail
 15.3.2017  Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1000,00 detail
 15.3.2017  Športový klub Natural Body Fitnes Zmluva o poskytnutí dotácie Z  500,00 detail
 14.3.2017  ČSOB Poisťovňa, a.s Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 800 400 3251 D detail
 14.3.2017  Ing. arch. Kopecká Iveta Zmluva o dielo Z  19680,00 detail
 14.3.2017  Propria Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  2500,00 detail
 10.3.2017  Všeobecná úverová banka, a.s Zmluva o termínovanom úvere Z  700000,00 detail
detail1
detail2
 10.3.2017  Všeobecná úverová banka, a.s Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke D detail
 7.3.2017  Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc. služby v zariadení soc. služieb Z  88800,00 detail
 7.3.2017  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Z  9000,00 detail
 7.3.2017  FK TJ Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  12000,00 detail
 1.3.2017  Šuranská Dáša OP Zmluva o poskytovaní služieb Z  60,00 detail
 1.3.2017  Šuranská Dáša Zmluva o poskytovaní služieb Z  60,00 detail
 1.3.2017  Star EU a.s. Mandátna zmluva Z  2000,00 detail
 1.3.2017  Nezábudka Kúty, n.o Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1500,00 detail
 21.2.2017  Ján Valachovič VAPA Kúpna zmluva Z  83974,39 detail
 15.2.2017  Agneša Valachovičová, Ján Ondriska, Jozef Ondriska Kúpna zmluva Z  6175,00 detail
 30.1.2017  Procházka Martin Nájomná zmluva Z  750,00 detail
 26.1.2017  Poľnohospodárske družstvo Zámenná zmluva Z  5,80 detail

Faktúry


Objednávky